SERWIS TAŚM
przenośnikowych
24 godz./dobę

TAŚMY Z LINAMI STALOWYMI

Przekrój taśmy1) Taśmy z linkami stalowymi są używane w następujących przypadkach:
 • trudne warunki ekspoatacji;
 • wysokie wydobycie;
 • długie instalacje i strome nachylenia;
 • wysoka wytrzymałość taśmy na zerwanie

Główne zalety:
 • możliwość stosowania taśm o wysokiej wytrzymałości na zerwanie (ST 7000 N/m);
 • małe wydłużenie, stwarzające możliwość stosowania długich przenośników ze zmniejszoną drogą napinania;
 • bezpieczeństwo obsługi i długi okres użytkowania;
 • dobra elastyczność poprzeczna pozwalająca na zastosowanie dużych kątów niecki
 • możliwość stosowania małych średnicy bębnów;
 • wytrzymałość i okres użytkowania złącz zbliżony do okresu pracy taśmy;

Konstrukcja taśmyBudowa taśmy:
Okładki: znakomita wytrzymałość na ścieranie, starzenie i promienie UV.
Guma adhezyjna: Przyczepność do linek galwanizowanych i do okładek: znakomite przenikanie gumy, wysoki współczynnik ścinania, odporność na starzenie.
Wzmocnienie poprzeczne: zależnie od zastosowania - z lub bez poprzecznej tkaniny lub metalowego breakera / wątku.

Dostępność:
 • od szerokości 600mm do 2000mm
 • wytrzymałość od 500 N/mm do 4000 N/mm
 • typoszereg 4+3, 6+3


2) Taśmy z linkami stalowymi ze wzmocnieniami poprzecznymi
(2 wątki)


Przekrój taśmyBudowa taśmy:
Taśmy są produkowane z dwoma rodzajami rdzenia (linki osnowy i linki wątku):
Rdzeń z elastycznymi linkami osnowy typu M (konstrukcja4x7), wytrzymałością na mocne uderzenia, szczególnie odpowiedni dla:
 • przenośników z bębnami o małych średnicach;
 • zakrzywionych (tras) przenośników z małymi promieniami;
 • ciężkich warunków eksploatacji;
 • częstych zatrzymań i startów.

Taśma ma swój własny rdzeń z trzema warstwami linek stalowych (linki o zmiennej elastyczności). Ten rodzaj konstrukcji niesie za sobą różne korzyści. Należą do nich:
 • znakomita przyczepność linka/guma;
 • wytrzymałość na powtarzające się uderzenia;
 • wytrzymałość na przenikanie wilgoci do linek;
 • zdolność do odrzucania obcych ciał;
 • ograniczanie wzdłużnych przecięć i rozdarć;
 • możliwość całkowitego zużycia okładek;
 • zdolność do nawijania na bębny o małych średnicach;
 • zdolność do przyjmowania łuków wypukłych o małych promieniach;
 • wytrzymałość złącza;
 • łatwe naprawy w sytuacjach awaryjnych.

Główne zalety:
 • długi okres użytkowania taśmy;
 • oszczędności w utrzymaniu;
 • lepsza stabilność;
 • bezpieczne użytkowanie;
 • szybkie naprawy;
 • zwiększona wydajność produkcyjna.

Dostępność:
 • od szerokości 600mm do 2000mm
 • wytrzymałość od 500 N/mm do 4000 N/mm
 • typoszereg 4+3, 6+3


3) Taśmy z linkami stalowymi ze wzmocnieniami poprzecznymi
(1 wątek)


Przekrój taśmyBudowa taśmy:
Taśma składa się z połączenia dwóch warstw zatopionych w gumie linek.
Rdzeń składający się z:
 • jednej warstwy linek w kierunku osnowy;
 • jednej warstwy linek w kierunku wątku.
Taśma skonstruowana jest z indywidualnie i równo naprężonych linek. Każda warstwa linek, osnowy i wątku jest oddzielona warstwą gumy, aby uniknąć ryzyka korozji zmęczeniowej materiału.

Główne zalety:
 • długi okres użytkowania taśmy;
 • oszczędności w utrzymaniu;
 • lepsza stabilność;
 • bezpieczne użytkowanie;
 • szybkie naprawy;
 • zwiększona wydajność produkcyjna.

Dostępność:
 • od szerokości 600mm do 2000mm
 • wytrzymałość od 500 N/mm do 4000 N/mm
 • typoszereg 4+3, 6+3